Zaštita od požara

zaštita od požara

Profesionalni vatrogasci štite Vaš objekt od požara; obavljaju kontrolu zaštitne opreme i izvršavaju obilaske vašeg objekta radi prevencije požara, uz svakodnevni nadzor vatrodojavnog sustava.

Naš nadzorni centar povezan je sa svim lokacijama naših korisnika, djelujući preventivno 24 sata na dan, u svako doba, u svim okolnostima.

Iskustvo više tisuća naših klijenata naša je najveća vrijednost i preporuka.