Zaštita od požara

bilić erić vatrogasac

Profesionalni vatrogasci štite Vaš objekt od požara; obavljaju kontrolu zaštitne opreme, izvršavaju obilaske vašeg objekta radi prevencije požara, svakodnevni nadzor vatrodojavnog sustava.

Naš nadzorni centar povezan je sa svim lokacijama naših korisnika, djelujući preventno 24 sata, u svako doba, u svim okolnostima.

Iskustvo više tisuća naših klijenata je naša najveća vrijednost i preporuka.