Centralni Dojavni Sustav

Ugradnja sustava tehničke zaštite samo je prvi korak do postizanja željenog stupnja zaštite. Kombinacijom sustava tehničke zaštite s uslugom centralnog dojavnog sustava postižemo brzu i kvalitetnu reakciju hitnim (alarmnim) situacijama. Bilo da je riječ o provalnom alarmu u neradno vrijeme ili o tihom alarmu (panika) u radno vrijeme, operateri CDS-a promptno će reagirati. Na štićeni objekt uputit će interventne ekipe i, prema potrebi, ostale nadležne službe (policija, vatrogasci, hitna pomoć) te obavijestiti klijenta o događanjima u što kraćem roku. Kao osnovni dokument koji se predočava klijentu, CDS kreira detaljno izvješće o svakom izvanrednom događaju te redovno izvješće o svim ostalim događajima. Također, kreiranjem mjesečnog pregleda događaja na alarmnom sustavu, klijentu je omogućen jednostavan pregled kompletnih zbivanja na objektu (alarmi, uključenja – isključenja, kvarovi i ostalo), a isto se dostavlja klijentu za cijeli prethodni mjesec putem e-maila ili poštom.

centralni dojavni sustav

Usluga zaštite putem CDS-a uključuje:

  • 24-satni nadzor na alarmnim sustavom;
  • neograničen broj intervencija po dojavi alarmnog signala ili telefonskim zahtjevom za intervenciju;
  • utvrđivanje ispravnosti telefonske linije putem 24-satnog periodičkog testa;
  • definiranje korisnika koji koriste alarmni sustav (vidljivi na mjesečnom izvješću);
  • 24-satni uvid u stanje i događaje na alarmnom sustavu telefonskim pozivom na Centralni Dojavni Sustav;
  • kontrolu radnog vremena;
  • slanje mjesečnog izvještaja elektroničkim putem ili poštom;
  • ostalo.