Centralni Dojavni Sustav

Ugradnja sustava tehničke zaštite samo je prvi korak do postizanja željenog stupnja zaštite. Kombinacijom sustava tehničke zaštite s uslugom centralnog dojavnog sustava postižemo brzu i kvalitetnu reakciju u potrebitim (alarmnim) situacijama. Bilo da se radi o provalnom alarmu u neradno vrijeme ili o tihom alarmu (panika) u radno vrijeme, operateri CDS-a će promptno reagirati. Na štićeni objekt će uputiti interventne ekipe i po potrebi ostale nadležne službe (policija, vatrogasci, hitna pomoć), te obavijestiti klijenta o događanjima u što kraćem roku. Kao osnovni dokument koji se predočava klijentu, CDS kreira detaljno izvješće o svakom izvanrednom događaju, te redovno izvješće o svim ostalim događajima. Također, kreiranjem mjesečnog pregleda događaja na alarmnom sustavu, klijentu je omogućen jednostavan pregled kompletnih zbivanja na objektu (alarmi, uključenja –isključenja, kvarovi i ostalo), a isto se dostavlja klijentu za cijeli prethodni mjesec putem emaila ili pošte.

bilić erić dispečer

Usluga zaštite putem CDS-a uključuje:

  • 24 satni nadzor na alarmnim sutavom
  • Neograničen broj intervencija po dojavi alarmnog signala, ili telefonskim zahtjevom za intervenciju
  • Utvrđivanje ispravnosti telefonske linije putem 24 satnog periodičkog testa
  • Definiranje korisnika koji koriste alarmni sustav (vidljivi na mjesečnom izvješću)
  • 24 satni uvid u stanje i događaje na alarmom sustavu telefonskim pozivom na Centralni Dojavni Sustav
  • Kontrolu radnog vremena
  • Slanje mjesečnog izvještaja elektronskim putem ili poštom
  • Ostalo